Skip to main content

Звіт директора комунального закладу «Вінницький обласний дитячий будинок «Гніздечко» Вінницької обласної Ради»

Шановні колеги!

Відповідно до вимог Статуту – основного документу в керівництві закладом, директор щороку звітує про навчально-виховну, методичну, фінансово-господарську діяльність на загальних зборах колективу. Предметом аналізу є відповідність рівню реалізації завдань освіти, визначених законами України, заходи з забезпечення соціального захисту дітей, стан медичного обслуговування, харчування, дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази, вимоги безпечної життєдіяльності дітей і працівників.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань освіти, забезпечення захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей із сімей з важкими життєвими обставинами. На звітний період 2017-2018 навчального року були визначені такі основні напрями діяльності закладу:

  • забезпечення захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились в складних обставинах на належні умови проживання, виховання, здобуття певного рівня освіти, соціальної адаптації та підготовки їх до самостійного життя;
  • забезпечення соціального захисту, медико-психолого-педагогічної реабілітації та корекції, соціальної адаптації вихованців з урахуванням їх стану здоров`я, індивідуальних особливостей психофізичного розвитку;
  • формування у вихованців загальнолюдських цінностей, правил міжособистісного спілкування, толерантного ставлення до інших народів, культур, мов, вшанування традицій;
  • утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань та поваги до культурного й історичного минулого рідного краю, міста, України;
  • культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, доброти, чесності, бережливого ставлення до природи;
  • виховання у дітей ціннісного ставлення до власного життя і здоров`я та інших людей, засвоєння правил безпечного та здорового способу життя, основ гігієни, початкових трудових умінь і навичок;
  • активізація спільної роботи зі школою щодо формування у дітей пізнавальних інтересів, розвитку природних здібностей й задатків;
  • сприяння зростанню професійної компетентності й активності кожного педагога, заохочення його до творчих ініціативних кроків.

Оцінка роботи директора може проводитись по якості створених умов, необхідних для виконання цих завдань.
Адміністрацією закладу створені всі необхідні умови для того, щоб дітям було затишно, комфортно, цікаво, щоб вони мали можливість повноцінно розвиватись, самореалізовуватись , здобувати освіту в загальноосвітніх школах міста та почуватись соціально захищеними.

Організація роботи колективу

В своїй роботі я намагаюсь керуватись тією істиною, що колектив –це та панацея, яка вирішує всі завдання і проблеми, яка створює комфорт і благополуччя.
Основні завдання, які стоять перед колективом, – забезпечення гідного утримання, навчання, виховання та лікування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.
Основним мірилом якості виконання таких завдань є рівень комфортності дітей в створених для них умовах, ступінь їх соціальної адаптації, стан фізичного та психічного здоров`я, рівень морального розвитку тощо.
Першочергове завдання кожного керівника – правильна організація роботи колективу з оптимальним балансом вимогливості і довіри.
Можна з впевненістю констатувати, що наш колектив – фаховий, стабільний, досвідчений, якому під силу вирішення будь-яких завдань.
В роботі з вами, шановні колеги, я покладаюсь на повагу, довіру, індивідуальний підхід, доброзичливість, щирість.
Плинності кадрів в визначальному значенні цих слів немає. Кістяк колективу складають люди, які були фактично біля джерела створення закладу.
На сьогоднішній день стоїть завдання омолодження педколективу, оскільки, здоровий колектив – це правильне поєднання досвіду і молодості.
Педагогічні працівники проходили курси підвищення кваліфікації, в тому числі і за вузькими профілями відповідно до вимог НУШ, що дасть змогу краще адаптуватись колективу при реформуванні закладуі роботі в нових умовах з початком нового навчального року.
Вважаю за досягнення збереження колективу та підтримання в ньому потужного навчально-виховного потенціалу, що дозволило реформуватись закладу в заклад іншого типу.

Приведення структури закладу у відповідність до чинного законодавства

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частини 4 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року №440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру», рішення 20 сесії обласної Ради 3 скликання від 27 березня 2001 року № 360 «Про нову редакцію рішення 5 сесії обласної Ради 3 скликання від 29 квітня 1999 року «Про об’єкти комунальної власності», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16 серпня 2012 року №920 «Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 року за №1502/21814 проведена робота по його реформуванню закладу.

Адміністрацією закладу проведена велика організаційна робота по зміні Статуту закладу відповідно до чинного законодавства України, що в свою чергу надає вагомі переваги роботи закладу в правовому полі, сприяє прогнозованій наповнюваності груп та залишає можливість працювати в освітньому просторі.
Після розгляду питання на черговій сесії Вінницької обласної Ради заклад буде працювати в новій освітній якості.

Соціальний захист та забезпечення дитячих прав

В закладі активізована робота з визначення статусу дітям, батьки яких фактично усунулись від виконання своїх батьківських обов`язків. Протягом звітного року позбавлено батьківських батьків відносно 14-ти вихованців закладу та ще відносно 2-х – справи подані в суд. Одним судовим рішенням дітям призначено нарахування аліментів. В майбутньому діти, що набули статусу позбавлених батьківського піклування, зможуть користуватись пільгами, які суттєво покращать їх можливості на навчання, лікування, проживання тощо.
Всі вихованці при набутті відповідного віку отримують паспорти громадянина України.
Ведеться чітка робота з перерахування коштів за соціальними виплатами (аліменти, по інвалідності, інші) на особисті рахунки дітей.
Всі діти застраховані і в разі настання страхового випадку отримують кошти на власний рахунок.
Ведеться чітка робота з влаштування дітей на навчання до професійних навчальних закладів після здобуття ними базової освіти. Так, за звітний період 3-є вихованців зараховані на навчання до профтех-училищ.
Проводиться активна робота з профорієнтації. Двоє вихованців вже вибрали професійно-технічний заклад, де набуватимуть спеціальності.

Навчально-виховна робота

Керівником зроблено достатньо для забезпечення навчально-виховного процесу комфортними приміщеннями з домашнім затишком, меблями, технічними засобами, навчальним та ігровим матеріалом.
Налагоджена чітка взаємодія та співпраця зі школами міста, де навчаються вихованці закладу. Взаємоучасть педагогів двох закладів у педрадах дає змогу корегувати навчальний процес та сприяє погодженню виховних засобів. Відпрацьовано безпечний і оптимальний механізм супроводу та перевезенню дітей до школи.
Діти цікаво та змістовно проводять своє дозвілля, що є свідченням правильно спланованої та направленої виховної роботи. Багато часу приділяється на виготовлення поробок, різноманітних за технікою виконання та матеріалами, що використовуються. Одна вихованка стала призеркою Всеукраїнського конкурсу творчих робіт і була нагороджена цінним подарунком.
Цікаво і змістовно проводяться в закладі культурно-мистецькі тематичні заходи зі старшими школярами по ознайомленню зі світом музики, поезії, живопису. На заходи запрошуються фахівці, зокрема, з обласного художнього музею.
Діти мали змогу взяти участь в освітньому заході «WOW-KIDS» за підтримки благодійного фонду «Благомай» в м.Києві.
Враховуючи вимоги ранньої соціалізації дітей, для них організовуються цікаві екскурсії в культурно-розважальні заклади міста, в аквапарк, ігроманію, на розваги, катання на конях тощо. Цікавою була екскурсійна подорож в м. Вилково.
Свідченням високого рівня навчально-виховної роботи є постійна участь педагогів закладу в семінарах Академії безперервної освіти з виступами із досвіду роботи, а також проведення аналогічних семінарів в дитячому будинку для курсантів цього освітнього закладу.

Медичне обслуговування, оздоровлення, харчування

Збереження психофізичного здоров`я дітей – наше головне завдання. Збереження та укріплення його нашим дітям – особливе завдання. Наші діти – особливі із-за свого соціального статусу, що в свою чергує причиною успадкування дітьми різних захворювань.
Відповідно до плану медико-профілактичної роботи проводився огляд дітей вузькими спеціалістами, робились профілактичні щеплення.
Протягом року потреба медичних препаратів профінансована в достатній мірі.
В цілому аналіз захворюваності дітей за рік свідчить про позитивну динаміку, що, безумовно, є результатом відповідно організованої роботи, зокрема, ефективно проведеного літнього оздоровчого періоду.
Особливої уваги потребує питання харчування. Директором видані накази, щодо організації харчування, створення бракеражної комісії тощо.
В закладі створені всі необхідні умови для дотримання натуральних норм харчування: і в плані фінансової спроможності, і в плані можливостей закупівлі якісних продуктів, і в плані якісного приготування їжі. Продукти закуповувались якісні, відповідно сертифіковані, свіжі та відпо-відно до державних вимог через систему ProZorro.
Минулого літа проведене якісне оздоровлення 72-х дітей на морі в Одеській області. 11-ро дітей відпочивали в сім`ях США та 1-н вихованець – в Італії. Крім того, 10 вихованців оздоровлювались в УДЦ «Молода гвардія» в м.Одесі.

Фінансово-господарська діяльність

Заклад укомплектовано меблями, комп`ютерним обладнанням, навчальним та ігровим матеріалом.
Вихованці в достатній мірі забезпечені одягом, взуттям, предметами особистої гігієни.
Зважаючи на ту обставину, що капітальні видатки на цей рік не були профінансовані, ремонт групових приміщень виконувався власними силами будівельними матеріалами, придбаними на благодійних умовах. Таким чином було відремонтовано 3 групових комплекси.
Ревізії фінансово-господарської діяльності за звітний період не проводилось.
Замовлено і виготовлено проект на виконання капітального ремонту приміщень будівлі, який проводитиметься в цьому році.
Для забезпечення навчального процесу відповідно до вимог НУШ меблями, технічними засобами та іншими матеріальними цінностями виконана заявка на фінансування цих потреб.

Моральне та матеріальне стимулювання

Робота з людьми, а, особливо, з суто жіночим колективом неможлива без морального та матеріального стимулювання. Адміністрація закладу приділяє велику увагу організації та проведенню святкувань з нагоди 8 Березня, Дня учителя, Дня медика, Дня працівника харчової промисловості тощо. Це створює гарну психологічну атмосферу в колективі.
Адміністрацією закладу виконані всі пункти колективного договору щодо забезпечення умов праці та встановлення доплат за шкідливі умови праці, оплата за ненормований робочий день тощо.
Спільно з профспілковим комітетом закладу була організована екскурсійна поїздка в Карпати.
Проводиться послідовна робота по матеріальному стимулюванню.
Всі педагоги отримали допомогу на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу.

16 травня 2018 рік

Залиште коментар