Skip to main content

ЗВІТ директора Вінницького навчально-реабілітаційного центру «Гніздечко» Вінницької обласної Ради за 2019 – 2020 навчальний рік

12 червня  2020 року

Шановні  колеги!

 

Виконуючи вимоги Статуту – основного документу в керівництві закладом, прошу прийняти до вашої оцінки звіт про освітню, методичну, фінансово-господарську діяльність на сьогоднішніх зборах колективу. Предметом аналізу є відповідність рівню реалізації завдань освіти, визначених законами України, заходи з забезпечення соціального захисту дітей, стану медичного обслуговування, харчування, дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази, вимоги безпечної життєдіяльності дітей і працівників.

Враховуючи сучасні вимоги концепції Нової української школи в розвитку освіти, колектив активно працював над впровадженням у практику:

– нового змісту освіти, заснованого на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації дитини в суспільстві:

– наскрізного процесу виховання, спрямованого на формування соціально- моральних цінностей;

– педагогіки, що грунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками;

– дитиноцентризму, орієнтації на потреби  учнів в освітньому процесі;

– сучасного освітнього середовища, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології навчання дітей.

Методична рада закладу спрямовувала свою роботу на розв`язання наступних завдань:

– створення максимально сприятливих умов для розвитку і саморозвитку педагогів;

– пошуки більш досконалих шляхів реабілітації та корекційної спрямованості освітнього процесу, розвиток ініціативи та творчості педагогів;

– створення максимально сприятливих умов для забезпечення системного кваліфікованого психолого-педагогічного супроводу дітей зі складними порушеннями з врахуванням їх стану здоров`я, особливостей психофізичного розвитку.

Діяльність закладу узагальнено за звітний період 2019-2020 навчального року була направлена на реалізацію основних завдань освіти, забезпечення прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Оцінка роботи директора може проводитись по якості створених умов, необхідних для виконання цих завдань.

Адміністрацією закладу створені всі необхідні умови для того, щоб дітям було затишно, комфортно, цікаво, щоб вони мали можливість повноцінно розвиватись, самореалізовуватись, здобувати освіту в навчально-реабілітаційному центрі та в загальноосвітніх школах міста, почуватись соціально захищеними.

 

Організація  роботи  колективу

 

Досвідчений, здоровий, творчий, вміло мотивований високими цілями, колектив, в якому панує здоровий психологічний клімат – це запорука успіху будь-якої діяльності, а, особливо тієї, що пов`язана з навчально-виховною роботою. Його роль в рази примножується коли йдеться про організацію роботи з особливими дітьми.

Основні завдання, які стоять перед колективом, – забезпечення гідного утримання, навчання, виховання та лікування дітей, які мають тяжкі порушення мовлення у поєднанні з порушеннями інтелектуального розвитку, дітей, які мають розлади спектру аутизму, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Основним мірилом якості виконання таких завдань є рівень комфортності дітей в створених для них умовах, ступінь їх соціальної адаптації, стан фізичного та психічного здоров`я, рівень морального розвитку тощо.

Першочергове завдання кожного керівника – правильна організація роботи колективу з оптимальним балансом вимогливості і довіри.

Можна з впевненістю констатувати, що наш колектив – фаховий, стабільний, досвідчений, якому під силу вирішення будь-яких завдань.

В роботі з вами, шановні колеги, я покладаюсь на повагу, довіру, індивідуальний підхід, доброзичливість, щирість.

Плинності кадрів в визначальному значенні цих слів немає. Кістяк колективу складають люди, які були фактично біля джерела створення закладу.

На сьогоднішній день стоїть завдання омолодження педколективу, оскільки, здоровий колектив – це правильне поєднання досвіду і молодості. Цей процес має проходити природньо: молоді фахівці приходитимуть на зміну вікових, що звільнятимуться за власним бажанням.

Педагогічні працівники проходили курси підвищення кваліфікації, в тому числі і за вузькими профілями відповідно до вимог НУШ, що дало змогу краще адаптуватись колективу при реформуванні закладу і роботі в закладі з новими структурними підрозділами.

При відкритті 1-го класу на посаду вчителя призначено педагога закладу, яка працювала до цього призначення вихователем. За результатами річної роботи вона показала гарний результат.

 

Соціальний  захист  та  забезпечення  дитячих  прав

 

В закладі активізована робота з визначення статусу дітям, батьки яких фактично усунулись від виконання своїх батьківських обов`язків.

Протягом звітного року позбавлено батьківських прав батьків відносно 4-х вихованців закладу та ще відносно 5-ти – справи подані в суд. Одним судовим рішенням дітям призначено нарахування аліментів. В майбутньому діти, що набули статусу позбавлених батьківського піклування, зможуть користуватись пільгами, які суттєво покращать їх можливості на навчання, лікування, проживання тощо. Зокрема, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування набули Врублевська Олександра, Олійник Руслан, Грамушняк Ганна, Самикіна Ганна. Подані документи до суду на позбавлення батьківських прав батьків Добріко Сергія, Добріко Єлизавети, Ардашової Анастасії, Грищук Наталії, Грищук Анастасії.

Всі учні при набутті відповідного віку отримують паспорти громадянина України.

Ведеться чітка робота з перерахування коштів за соціальними виплатами (аліменти, по інвалідності, інші) на особисті рахунки дітей.

Всі діти застраховані і в разі настання страхового випадку отримають кошти на власний рахунок.

Ведеться чітка робота з влаштування дітей на навчання до професійних навчальних закладів після здобуття ними базової освіти. Так, за звітний період 2-є вихованців зараховані на навчання до профтехучилища №7, 1 – до профтехучилища №1.

Проводиться активна робота з профорієнтації. Двоє вихованців вже вибрали професійно-технічний заклад, де набуватимуть технічної спеціальності, одна випускниця після здачі ЗНО поступатиме до ВУЗу.

 

Навчально-виховна  робота

 

Керівником зроблено достатньо для забезпечення навчально виховного процесу комфортними приміщеннями з домашнім затишком, меблями, технічними засобами, навчальним та ігровим матеріалом. Зокрема, 1-й клас облаштовано у повній відповідності до високих вимог НУШ.

Для вчителів забезпечено проходження відповідної курсової підготовки.

Налагоджена чітка взаємодія та співпраця зі школами міста, де ще навчаються вихованці закладу до часу їх природного вибуття. Взаємоучасть педагогів двох закладів у педрадах дає змогу корегувати навчальний процес та сприяє погодженню виховних засобів. Відпрацьовано безпечний і оптимальний механізм супроводу та перевезення дітей до школи.

Методична рада закладу спрямовувала свою роботу на розв`язання важливих завдань:

– створення максимально сприятливих умов для розвитку і саморозвитку педагогів;

– пошуки більш досконалих шляхів реабілітації та корекції спрямованості освітнього процесу, розвиток ініціативи та творчості педагогів;

– створення максимально сприятливих умов для забезпечення системного кваліфікованого психолого-педагогічного супроводу дітей зі складними порушеннями з врахуванням їх стану здоров`я, особливостей психофізичного розвитку.

Діти цікаво та змістовно проводять своє дозвілля, що є свідченням правильно спланованої та направленої виховної роботи. Багато часу приділяється на виготовлення поробок, різноманітних за технікою виконання та матеріалами, що використовуються.

Цікаво і змістовно проводяться в закладі культурно-мистецькі тематичні заходи зі старшими школярами по ознайомленню зі світом музики, поезії, живопису. На заходи запрошуються фахівці, зокрема, з обласного художнього музею.

Діти мали змогу вже вкотре взяти участь в освітньому заході «WOW-KIDS» за підтримки благодійного фонду «Благомай» в м. Києві, а також на культурному заході в м. Хмельницькому.

Враховуючи вимоги ранньої соціалізації дітей, для них організовуються цікаві екскурсії в культурно-розважальні заклади міста, в Аква-парк, ігроманію, на розваги, в Подільський зоопарк тощо. Цікавою була вже традиційна екскурсійна подорож в м. Вилково під час оздоровчого періоду на морі.

Свідченням високого рівня навчально-виховної роботи є постійна участь педагогів закладу в семінарах Академії безперервної освіти з виступами із досвіду роботи, а також проведення аналогічних семінарів в центрі для курсантів цього освітнього закладу.

Варто відмітити вдалу атаптацію освітнього процесу до умов карантинних обмежень. Педагоги закладу своєчасно засвоїли технічні засоби для проведення онлайн уроків, сумлінно виконували свої обов`язки.

 

Медичне обслуговування, оздоровлення, харчування

 

Збереження психофізичного здоров`я дітей – наше головне завдання. Збереження та укріплення його нашим дітям – особливе завдання. Наші діти – особливі із-за свого соціального статусу, рівня розвитку, що в свою чергу є причиною успадкування дітьми різних захворювань.

Відповідно до вимог медичної реформи зі всіма дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування укладені угоди з сімейними лікарями.

Відповідно до плану медико-профілактичної роботи проводився огляд дітей вузькими спеціалістами, робились профілактичні щеплення в медичних закладах.

Протягом року потреба медичних препаратів профінансована в достатній мірі.

В цілому аналіз захворюваності дітей за рік свідчить про позитивну динаміку, що, безумовно, є результатом відповідно організованої роботи, зокрема, ефективно проведеного літнього оздоровчого періоду.

Для дітей, що цього потребували (Плахотнюк Василь, Захаров Денис) тривалий час надавалась можливість отримання фізіотерапевтичних процедур через зайняття в басейні комплексу «Маяк».

Своєчасно і вдало організовані карантинні заходи з убезпечення від зараження на COVID-19. Ні діти, ні працівники не захворіли. Підготовлені документи на проведення ліцензування медичного блоку.

Особливої уваги потребує питання харчування. Директором видані накази щодо організації харчування, створення бракеражної комісії тощо.

В закладі створені всі необхідні умови для дотримання натуральних норм харчування: і в плані фінансової спроможності, і в плані можливостей закупівлі якісних продуктів, і в плані якісного приготування їжі. Продукти закуповувались якісні, відповідно сертифіковані, свіжі та відповідно до державних вимог через систему ProZorro.

Виконаний весь об`єм робіт, розроблені документи з впровадження принципів НАССР. Під ці вимоги переобладнано харчоблок. На черзі –облаштування системи очистки води та спліт-системи на холодильне обладнання.

Минулого літа проведене якісне оздоровлення 60-х дітей на морі в Одеській області. 11-ро дітей відпочивали в сім`ях США .

 

Фінансово-господарська  діяльність

.

Заклад укомплектовано меблями, комп`ютерним обладнанням, навчальним та ігровим матеріалом.

Харчоблок обладнано сучасним технологічним обладнанням.

Протягом звітного періоду в центрі виконаний капітальний ремонт коридорів, східцевих клітин, медичного блоку. Всього освоєно 540000 гривень.

Крім того власними силами виконано капітальний ремонт класу, харчоблоку та групових приміщень.

Вихованці в достатній мірі забезпечені одягом, взуттям, предметами особистої гігієни.

За наслідками перевірки Представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у центральних регіонах усунені в короткий термін виявлені недоліки та прийняті міри по їх недопущенню в подальшому.

Для забезпечення навчального процесу відповідно до вимог НУШ меблями, технічними засобами та іншими матеріальними цінностями для першого класу проведені процедури закупівлі через електронну систему Prozorro.

 

Моральне  та  матеріальне  стимулювання

 

Робота з людьми, а, особливо, з суто жіночим колективом неможлива без морального та матеріального стимулювання. Адміністрація закладу приділяє велику увагу організації та проведенню святкувань з нагоди Дня учителя, Дня медика, Дня працівника харчової промисловості тощо. Це створює гарну психологічну атмосферу в колективі.

Адміністрацією закладу виконані всі пункти колективного договору щодо забезпечення умов праці та встановлення доплат за шкідливі умови праці, оплата за ненормований робочий день тощо.

Адміністрація закладу сприяє організації оздоровленню дітей працівників в літній період на морі.

Проводиться послідовна робота по матеріальному стимулюванню. Всі педагоги отримали допомогу на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу. Протягом поточного фінансового року допомога на оздоровлення виплачується всім працівникам. Проводилось преміювання до Дня учителя та за результатами року.

Вишукана можливість для матеріального заохочення працівників закладу, які безпосередньо виконували свої функціональні обов`язки в період карантину на СOVID-19.

 

Залиште коментар