Skip to main content

Бухгалтерія

Прозоро 2019
Кошторис на 2020 рік
Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за 2019 рік. Форма № 2м
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2019 рік. Форма № 4-1м
Звіт про надходження і використання коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2019 рік. Форма № 4-2м
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2019 рік. Форма №4-3м
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) за II квартал 2018 р.
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ на 1 липня 2018Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-Зд, № 4-3м) За II квартал 2018 р.
ЗВІТ про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами за II квартал 2018 р.
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) на 1 липня 2018 р.
Звіт про за б о р г о в а н іс т ь за бю дж е тн им и к ош т ам и (ф о рм а № 7д, № 7м) на 1 липня 2018 р.
Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 1 липня 2018 р
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д,7м) на 1 червня 2018року
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма №7д,7м) на 1 червня 2018року
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д,7м) на 1 травня 2018року
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма №7д,7м) на 1 травня 2018року
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма №7д,7м)на 1 травня 2018року
Баланс на 1 квітня 2018
довідка про дебіторську заборгованість на 1 квітня 2018
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д,7м) на 1 квітня 2018р
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д,7м) на 1 квітня 2018року
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма №7д,7м) на 1 квітня 2018року
звіт про фінансові результати на 1 квітня 2018р
Звіт про виконання кошторису по коштам спеціального фонду за І квартал 2018 року
Супровідний лист до фінансової та бюджетноїзвітності на І квартал2018 р
Пояснювальна записка за І квартал 2018 р
Звіт про надходження і використання коштів,отриманих за іншими джералами власних надходжень(форма № 4-2д,4-2м)за І квартал 2018
Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма №2-д,2-м) за І квартал 2018
Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2-д,2-м) за перший квартал 2018 року
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д,4-3м) за І квартал 2018
Звіт про капітальні інвестиції за І квартал 2018 р
звіт про фінансові результати за 2017рік