Skip to main content

Корекційна робота

Освітня діяльність навчально-реабілітаційного центру має корекційну спрямованість.

Інваріантна складова навчального плану Вінницького НРЦ обов’язково включає години корекційно-розвиткової роботи, зміст якої реалізується через предмети: «Розвиток мовлення», «Лікувальна фізкультура», «Ритміка», «Соціально-побутове орієнтування».

Метою  корекційно – розвиткової роботи є: психосоціальний розвиток та корекція психофізичних порушень, компенсація порушень мовленнєвого розвитку та створення  умов для формування навичок вільної комунікації, що сприятиме включенню дітей з порушеннями мовленнєвого та інтелектуального розвитку в суспільне життя.

Корекційно – розвиткова робота спрямована на вирішення завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів/вихованців:

  • формування особистісних якостей дитини, розвиток і корекція  психічних процесів, сприяння психологічної адаптації та соціальної реабілітації;
  • визначення та подолання мовленнєвих порушень з урахуванням механізмів їх виникнення та з опорою на найбільш збережені компоненти мовленнєвої та пізнавальної діяльності;
  • попередження появи вторинних порушень мовленнєвого (дисграфія, дизорфографія, дислексія) та пізнавального розвитку;
  • розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей шляхом взаємодії з навколишнім середовищем з урахуванням наявних навичок комунікативної діяльності, мотивації мети та соціальних норм поведінки;
  • формування компенсаційних способів діяльності;
  • корекція та розвиток рухових порушень та недоліків фізичного розвитку, формування вмінь диференціювати рухи відповідно ступеня мускульних навантажень, темпу рухів, підпорядкування рухів музиці.

Основними напрямками корекційно-розвиткової роботи є: розвиток мовлення, соціально-побутове орієнтування, лікувальна фізкультура, ритміка.

Корекційно-розвиткову роботу проводять спеціалісти НРЦ: вчитель-логопед, вчитель-дефектолог, вчитель фізичної культури, вчитель музичної культури, практичний психолог.

З метою розвитку творчих здібностей дітей, обдарувань та організації змістовного дозвілля в у закладі працюють такі гуртки та творчі майстерні:

«Малі соловейки», «Азбука мийстерності»,  «Народна майстерня», «Казковий віночок», «Барви рідного краю»,  «Спортивні ігри»,  «Східні єдиноборства».