Skip to main content

Мета та завдання закладу

Метою діяльності Вінницького НРЦ «Гніздечко» є реалізація права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями, їх соціальна адаптація, інтеграція в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та корекція порушень.

Головними завданнями Вінницького НРЦ «Гніздечко» є:

 

  • забезпечення права дітей, які мають тяжкі порушення мовлення у поєднанні з порушеннями інтелектуального розвитку, дітей, які мають розлади спектру аутизму на здобуття відповідного рівня дошкільної та початкової освіти відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку;
  • забезпечення ранньої соціалізації та підготовки таких дітей до здобуття відповідного рівня дошкільної, початкової освіти шляхом спеціально організованого освітнього процесу в комплексі з психолого-педагогічною, медичною, фізичною, соціальною реабілітацією;
  • створенням спеціальних умов для корекційної спрямованості освітнього процесу, подолання порушень фізичного та психічного розвитку, коригування порушень аналізаторів і формування мовлення учнів;
  • здійснення індивідуального та диференційованого підходу в освітньому процесі з урахуванням характеру порушення;
  • забезпечення системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з урахуванням їх стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку;
  • формування громадянської позиції, почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;
  • розробка та втілення у практику інноваційного змісту, форм та методик освітнього та лікувально-реабілітаційного процесів;
  • розвиток природних позитивних нахилів, здібностей та обдарувань, творчого мислення дитини, потреби і вміння вдосконалюватися;
  • надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю;
  • надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), які виховують дітей з інвалідністю, з метою залучення їх та дітей до освітнього та реабілітаційного процесів.